Nhà đăng ký tên miền

Cung cấp domain khi đăng ký java hosting tại Laptrinhjavaweb

Thay vì phải mua ở đơn vị khác và trỏ domain phức tạp, thì khi mua java hosting tại Laptrinhjavaweb quý khách thuận tiện hơn rất nhiều

Mua domain để phát triển website

Cung cấp domain cho đối tượng phát triển website