Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 850,000 850,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 750,000 750,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
0 0 0
.name.vn 0 0 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 400,000 400,000 0
.net 440,000 440,000 0
.org 450,000 450,000 0
.biz 500,000 500,000 0
.info 520,000 520,000 0
.asia 0 0 0
.mobi 0 0 0
.xxx 0 0 0
.tv 0 0 0
.co 0 0 0
.us 0 0 0
.eu 260,700 0 0
.site 0 0 0
.tel 0 0 0
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 0 0 0
.blog 0 0 0

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 0 0 0
.top 0 0 0
.in 0 0 0
.co.in 0 0 0
.firm.in 0 0 0
.net.in 0 0 0
.org.in 0 0 0
.com.co 0 0 0
.me 0 0 0
.online 0 0 0
.cc 0 0 0
.name 0 0 0
.gen.in 0 0 0
.ind.in 0 0 0
.tw 0 0 0
.land 0 0 0
.company 0 0 0
.gift 0 0 0
.media 0 0 0
.ws 0 0 0